T

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Taiwan, Province of China (TWN) - 0.88
Tajikistan (TJK) - 1.13
Tanzania, United Republic of (TZA) - 1.48
Thailand (THA) - 2.78
Timor-Leste (TLS) - 1.72
Togo (TGO) - 0.21
Tokelau (TKL) - 0.63
Tonga (TON) - 2.16
Trinidad and Tobago (TTO) - 1.00
Tunisia (TUN) - 1.25
Turkey (TUR) - 2.46
Turkmenistan (TKM) - 1.16
Turks and Caicos Islands (TCA) - 0.84
Tuvalu (TUV) - 1.32